Menu
DOZP Oleška-Kamenice

DOZP Oleška-Kamenice

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Oleška-Kamenice
příspěvková organizace

Stará Oleška 131
405 02 Děčín

Ředitelka DOZP Oleška-Kamenice
Mgr. Dagmar Vaňková
e-mail: vankova.d@dozpok.cz
telefon: +420 412 555 104
mobil: +420 603 110 880
fax: +420 412 555 345

O nás

Vítejte na webových stránkách Chráněného bydlení Děčín

Poslání 

Umožnit lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít v přirozeném prostředí domácího charakteru způsobem, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků. Individuálním přístupem vést uživatele k přebírání zodpovědnosti za svůj život, k co největší samostatnosti a k postupnému zapojení do společnosti.

Cíle:

  • Uživatel samostatně zvládá v co největší možné míře každodenní péči o svoji osobu a domácnost.
  • Uživatel, pokud to lze, dosáhl svého pracovního uplatnění a zvládá své pracovní návyky a dovednosti k udržení svého zaměstnání.
  • Uživatel ví, jak trávit svůj volný čas.
  • Uživatele, pokud to lze, jeho vzhled nevylučuje ze společnosti.

Okruh osob:

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku. Osobám ve věkové kategorii nad 60 let je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 60 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení ještě před dosažením této věkové hranice). Osoby, které zvládají základní vedení domácnosti a chtějí se naučit vést domácnost samostatně. Pokud to lze, chtějí začít pracovat a aktivně se zapojit do běžného života společnosti. Tato péče jim nemůže být zajištěna v domácím prostředí ani při využití teréní či ambulantní služby.

Službu neposkytujeme:

Zařízení není vhodné z důvodu bariérovosti pro osoby imobilní, nevidomé a neslyšící.

Registrace sociálních služeb, vydaná Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č.j. 2137/SZ/2007 ze dne 12. 6. 2007

Identifikátor: 7256389 - pro Chráněné bydlení