Menu
DOZP Oleška-Kamenice

DOZP Oleška-Kamenice

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Oleška-Kamenice
příspěvková organizace

Stará Oleška 131
405 02 Děčín

Ředitelka DOZP Oleška-Kamenice
Mgr. Dagmar Vaňková
e-mail: vankova.d@dozpok.cz
telefon: +420 412 555 104
mobil: +420 603 110 880
fax: +420 412 555 345

O nás

Vítejte na webových stránkách Domova pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška

Logo Ústecký kraj DOZP

Domov pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Vesnice se nachází na rozhraní Českého středohoří a Děčínské vrchoviny v CHKO Labské pískovce. Historie zařízení začíná v roce 1992.

Druh sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor služby:

3899971

Forma a kapacita zařízení:

 • pobytová
 • pro 46 klientů

Poslání organizace

Poskytovat pobytové sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které z důvodu snížené soběstačnosti, zdravotního stavu a sociální situace nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporu a pomoc poskytovat s ohledem na individuální potřeby uživatele, podporovat rozvoj samostatnosti v oblastech např. péče o svou osobu, péče o domácnost, rozvoj dovedností a schopností klienta. Individuální péčí a přístupem poskytovat podporu a pomoc uživatelům tak, aby se co nejvíce přiblížili způsobem život svým vrstevníkům.

Cíle námi poskytovaných služeb

 • uživatel, žije co možná nejvíce způsobem života svých vrstevníků
 • uživatel, pokud to lze, dosáhl pracovního uplatnění
 • uživatel využívá běžně dostupných veřejných služeb
 • uživatel ví, jak trávit svůj volný čas
 • uživatel, který díky získaným schopnostem v zařízení může využít jiné formy bydlení a podpory
 • uživatel má naplněné základní životní potřeby, které si není schopen zajistit sám

Cílová skupina

Osoby s mentálním a s kombinovaným postižením,  od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost a jsou středně nebo těžce závislé na pomoci jiné fyzické osoby a tuto péči jim nemůže zajistit rodina, osoba blízká nebo terénní či ambulantní služba.

Principy poskytování služeb v dozp Oleška-Kamenice P.O.

 • Zásada respektu
 • Zásada důstojnosti
 • Zásada přiměřené pomoci
 • Zásada individuálního přístupu k uživateli
 • Zásada osobní svobody
 • Zásada motivace
 • Zásada přiměřené komunikace

Při poskytování služeb jsou dodržována práva a svobody klientů

Službu neposkytujeme

Zařízení není vhodné pro osoby trvale upoutané na lůžko, nevidomé a neslyšící

 

Střední škola Euroinstitut v Praze