Menu
DOZP Oleška-Kamenice

DOZP Oleška-Kamenice

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Oleška-Kamenice
příspěvková organizace

Stará Oleška 131
405 02 Děčín

Ředitelka DOZP Oleška-Kamenice
Mgr. Dagmar Vaňková
e-mail: vankova.d@dozpok.cz
telefon: +420 412 555 104
mobil: +420 603 110 880
fax: +420 412 555 345

O nás

Vítejte na webových stránkách Domova pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Samotné město leží na hranicích tří chráněných oblastí Labské pískovce, Lužické hory a Českosaské Švýcarsko. Historie zařízení se začíná v roce 1953.

„Kdekoliv najdeš štěstí, tam je tvůj domov“

Druh sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor služby:

8791049

Forma a kapacita zařízení:

 • pobytová

 • pro 46 klientů

Poslání organizace:

Poskytovat pobytové sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, kterým není možné zajistit péči v jejich rodinném prostředí nebo prostřednictvím jiných terénních nebo ambulantních služeb. Individuálním přístupem vést uživatele k větší samostatnosti v oblastech běžného života bydlení, stravování, péči o vlastní osobu.

Cíle námi poskytovaných služeb:

 • Individuální péčí a přístupem poskytovat podporu a pomoc klientům tak, aby se pokud to půjde, co nejvíce přiblížili způsobem života svým vrstevníkům.
 • S uživateli, pokud to lze, provádět nácvik sebeobslužných dovedností tak, aby po jejich zvládbutí mohli uživatelé přejít do služby s nižší mírou podpory.
 • Pomáhat aktivně vyhledávat i jiné formy bydlení mimo náš domov tak, aby se uživatelé, pokud to půjde, mohli začlenit do běžné společnosti.
 • Pokud to lze, najít uživateli zaměstnání.
 • Podporovat navazování partnerských, přátelských a mezilidských vztahů uživatel i mimo náš domov.
 • Rozvíjet nebo alespoň zachovat stávající schopnosti a dovednosti v oblasti oblékání, hygieny, stravování, pohybu, aktivizací a kontaktu se sociálním prostředím u uživatelů s vyšší mírou podpory a pomoci.

Cílová skupina:

Osoby s mentálním a s kombinovaným postižením od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost a jsou středně, těžce nebo úplně závislé na pomoci jiné fyzické osoby a tuto péči jim nemůže zajistit rodina nebo jiná dostupná služba sociální péče.

Principy poskytování služeb v DOZP Oleška-Kamenice p. o.

 • zásada respektu
 • zásada důstojnosti
 • zásada přiměřené pomoci
 • zásada individuálního přžístupu k uživateli
 • zásada osobní svobody
 • zásada motivace
 • zásada přiměřené komunikace

Při poskytování služeb jsou dodržována práva a svobody klientů.

Službu neposkytujeme:

Zařízení není vhodné pro osoby trvale upoutané na lůžko, nevidomé a neslyšící.


Cestou vzájemné úcty, ochoty a umění naslouchat, kladnou trpělivostí, chceme naplnit náš princip:
„Spokojený klient je klíčem samotné existence domova“