Menu
DOZP Oleška-Kamenice

DOZP Oleška-Kamenice

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Oleška-Kamenice
příspěvková organizace

Stará Oleška 131
405 02 Děčín

Ředitelka DOZP Oleška-Kamenice
Mgr. Dagmar Vaňková
e-mail: vankova.d@dozpok.cz
telefon: +420 412 555 104
mobil: +420 603 110 880
fax: +420 412 555 345

Historie obce

Historie Domova pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška

Původně byla budova postavena pro účely rekreační - Konstruktiva Teplice zde provozovala dětské tábory. Dále byla krátkou dobu využívána jako azylový dům pro lidi, kteří k nám přišli z Ukrajiny a neměli vlastní domov. Účelovými stavebními úpravami, zde byly vytvořeny velmi dobré podmínky pro život mentálně postižených lidí. Pro tyto účely je budova využívána od r. 1992. Cenný je rovněž poměrně rozsáhlý přírodní areál s parkovou úpravou, který slouží k relaxačním činnostem a pohybovým aktivitám. V roce 2000 byla zrekonstruovaná přístavba. Vznikly zde malé byty, které využívají partnerské páry a dále klienti s nejzávažnějším tělesným postižením. Do této části budovy je bezbariérový vstup. Dále docházelo k postupné výměně oken v hlavní budově. V roce 2001 byla vyměněna okna v druhé části hlavní budovy. Opraveno bylo sociální zařízení klientů a zaměstnanců. Rekonstruovaná byla pracovna v přístavbě, vybudována šatna pro personál a zabudování vestavěných skříní. V roce 2002 byla opravena velká část oplocení. Podlahové krytiny na pracovnách byly vyměněny (likvidace koberců - položeny omyvatelné krytiny). Zakoupena sušička na prádlo. V roce 2003 došlo ke změně zřizovatele a ústav přešel od zřizovatele Okresního úřadu Děčín, pod Krajský úřad Ústí nad Labem. Dále v roce 2003 byla provedena oprava celého topného systému. Výměna topných těles a úprava kotelny. V tomto roce byla zahájena výstavba bazénu. Byly vymalovány pracovny klientů a vybaveny novým nábytkem (nábytek byl z velké části pořízen díky sponzorským darům). Nově byla vymalována jídelna ústavu. Pro klienty jsme v tomto roce vybudovali malou tělocvičnu s vybavením. V roce 2004 byla výstavba bazénu dokončena, celkové financování této akce bylo prostřednictvím sponzorských darů. Zde bych chtěla poděkovat všem sponzorům, ale především Severočeské Plynárenské, a.s. Ústí n. Labem, jejíž finanční přispění bylo nejvýznamnější pro realizaci akce vybudování bazénu. Dále byla realizována celková rekonstrukce koupelny žen. V tomto roce došlo k částečné výměně podlahových krytin na chodbách, pokojích klientů, v kuchyni a proběhla výměna oken v sociální přístavbě. Také bylo pořízeno nové 9-ti místné vozidlo Mercedes - na leasing. V roce 2005 byl celý areál vymalován. Pokoje klientů jsou postupně vybavovány novým nábytkem a zařízením. Díky sponzorskému daru od Duhové energie Praha byl celkově zrekonstruován TESCO-DOMEK, který je v současné době využíván klienty jako dílna drobných prací. Klienti zde pracují se dřevem a s hedvábím. Dále prostory využívají k pohybové aktivitě - aerobik.