Menu
DOZP Oleška-Kamenice

DOZP Oleška-Kamenice

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Oleška-Kamenice
příspěvková organizace

Stará Oleška 131
405 02 Děčín

Ředitelka DOZP Oleška-Kamenice
Mgr. Dagmar Vaňková
e-mail: vankova.d@dozpok.cz
telefon: +420 412 555 104
mobil: +420 603 110 880
fax: +420 412 555 345

Základní informace

Vítáme Vás na oficiálních stránkách příspěvkové organizace DOZP Oleška-Kamenice, zřizované Ústeckým krajem. Rádi bychom Vás touto cestou informovoli o dění v naší organizaci a o rozsahu poskytovaných služeb.   

Zřizovatel

Logo Ústeckého kraje
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
kr-ustecky.cz 

Předmět činnosti organizace

  • Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
  • Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 216/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015, a to s účinností od 1. 4. 2015.
  • Provádění dalších činností v sociálních službách: výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.

Místo poskytování služby

Sociální služby v DOZP Oleška-Kamenice jsou poskytovány ve třech pobytových zařízeních:

  • Domově pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška
  • Domově pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice
  • Chráněném bydlení v Děčíně

Hlavní poslání organizace

Hlavním účelem organizace, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.  
Registrace sociálních služeb, vydaná Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č.j. 2137/SZ/2007 ze dne 12. 6. 2007

Identifikátor:

  • 3899971 - pro DOZP Stará Oleška, kapacita zařízení 46 míst
  • 8791049 - pro DOZP Česká Kamenice, kapacita zařízení 46 míst
  • 7256389 - pro Chráněné bydlení, kapacita zařízení 13 míst

Cílová skupina:

DOZP Stará Oleška: Osoby s mentálním a s kombinovaným postižením, od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost a jsou středně, nebo těžce závislé na pomoci jiné fyzické osoby a tuto péči jim nemůže zajistit rodina, osoba blízká nebo terénní či ambulantní služba. 

DOZP Česká Kamenice: Osoby s mentálním a s kombinovaným postižením od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost a jsou středně, těžce nebo úplně závislé na pomoci jiné fyzické osoby a tuto péči jim nemůže zajistit rodina nebo jiná dostupná služba sociální péče.

Chráněné bydlení v Děčíně: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 18  let věku. Osobám ve věkové kategorii nad 60 let je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 60 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení ještě před dosažením této věkové hranice). Osoby, které zvládají základní vedení domácnosti a chtějí se naučit vést domácnost samostatně. Pokud to lze, chtějí začít pracovat a aktivně se zapojit do běžného života společnosti. Tato péče jim nemůže být zajištěna v domácím prostředí ani při využití terénní či ambulantní služby.